Stichting Steunberen

Stichting Steunberen

Stichting Steunberen

De ANBI-Stichting Steunberen van de Sint-Jan is mede opgericht om het voortbestaan van de Sint-Jan te kunnen waarborgen. Een steunbeer is een constructie aan de zijkant van een kerk, die noodzakelijk is om zijwaartse krachten op te vangen die worden veroorzaakt door het gewicht van het dak. Steunberen zijn essentieel om de Sint-Jan overeind te houden. De stichting biedt mensen die de Sint-Jan een warm hart toedragen de mogelijkheid om ook een Steunbeer te worden. 

“Een Steunbeer is iemand die de instandhouding financieel ondersteunt met een jaarlijkse donatie van 1.000 euro. Meestal gebeurt dat via een lijfrente. Door fiscale voordelen die je dan krijgt, ben je als schenker minder kwijt, terwijl de Stichting toch het maximale bedrag krijgt”, legt voorzitter Maurice Ackermans uit.

Voor gedetailleerde informatie over de stichting en zijn doelstellingen, kunt u hier terecht. 

Enthousiast en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Secretariaat Stichting Steunberen

Postbus 1440

5200 BL ’s-Hertogenbosch