Sint-Jan schittert in volle glorie

Restauratie en onderhoud blijven echter noodzakelijk. Steun ons bij de restauratiewerkzaamheden.

Steun ons bij de restauratiewerkzaamheden van de Sint-Jan

Het Nationaal Monument Sint-Jan gaat verloren als we niet voortdurend waken over de conditie van deze prachtige kathedrale basiliek. Eind vorige eeuw startte een ingrijpende restauratie die in 2011 is afgerond. Tachtig procent van deze € 60 miljoen kostende operatie is opgebracht door het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Stichting Nationaal Monument Sint-Jan nam het werven van de resterende 20 procent op zich. En met succes! Het benodigde bedrag is opgehaald en eind 2010 verdwenen de laatste steigers.

Om te voorkomen dat over vijftig jaar weer zo’n omvangrijke restauratie nodig blijkt, maakt de Stichting zich nu sterk voor de instandhouding van de Sint-Jan. Voor het onderhouden van de Sint-Jan is een plan opgesteld dat uit drie perioden van zes jaar bestaat. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden zijn op jaarbasis zo’n € 750.000,-. Ervan uitgaande dat rijk, provincie en gemeente weer tachtig procent bekostigen, komt dat neer op zo’n € 2,7 miljoen tot 2028. Uw hulp blijft dus hard nodig!

Doorlopende machtiging

U kunt de Sint-Jan structureel steunen via een doorlopende machtiging. U bepaalt zelf het bedrag, en per welke termijn u de Sint-Jan steunt.

Steun eenmalig

Eenmalig steunen kan via onderstaande knop, of door uw donatie over te maken naar NL22RABO0161379044 ter attentie van Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.

Andere manieren om de Sint-Jan te steunen

Steun de Sint-Jan

Vriendenloterij

Door mee te spelen met de Vriendenloterij, kunt u de Sint-Jan ook steunen!

Speel mee!

Steun de Sint-Jan

Stichting Steunberen

Een Steunbeer is iemand die de instandhouding financieel ondersteunt via een lijfrente. Via de nieuwsbrief kunt u dan volgen waar uw bijdrage voor gebruikt wordt.

Lees meer...

Steun de Sint-Jan

Lijfrente en legaat

Als u uw geld wilt nalaten aan dit prachtige nationaal monument is dat meer dan welkom. Als u via een lijfrente doneert, is uw gift fiscaal onbeperkt aftrekbaar.

Lees meer...