Steunberen

Lees hier meer over de Stichting Steunberen

ANBI Steunberen

ANBI Steunberen

Stichting Steunberen van de Sint-Jan

 • KVK: Kamer van Koophandel Brabant, 57409560
 • RSIN/fiscaal nummer: 852568010
 • Contactgegevens Postbus 1140 5200 BL ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoonnummer secretariaat: (073) 681 49 33
 • Mailadres: [email protected]
 • Website: www.sint-jan.nl
 • Bankrekening: NL29RABO0105341630

De doelstelling

De stichting heeft als doel het bij elkaar brengen van geldmiddelen ten behoeve van de in- en uitwendige restauratie en het onderhoud van de kathedrale basiliek Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, ten einde dit nationaal monument voor Nederland te behouden. De ontvangen gelden worden, na aftrek van de voor verwerving te maken kosten, beschikbaar gesteld aan de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.

Het bestuur genereert de financiële middelen door particulieren te bewegen jaarlijks een bedrag van € 1.000 te doneren.

Beleidsplan

De ambitie is om het aantal Steunberen uit te breiden tot een honderdvijftigtal. Dat willen we vooral bereiken door via de reeds aangesloten Steunberen de stichting verdere bekendheid te geven. Daarin treden we samen op met de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting wil ook een platform zijn waarop de Steunberen elkaar tijdens inhoudelijke bijeenkomsten ontmoeten, mede om anderen te stimuleren ook een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Jan. Bij alle activiteiten staat centraal de aandacht voor de noodzakelijke restauraties met als doel dat we het nationaal monument in goede staat kunnen overdragen aan toekomstige generaties.

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter Maurice Ackermans
 • Penningmeester Luc van Well
 • Harry Cox
 • Marcel van der Linden
 • Arjan van den Hoven
 • Roberto van Straaten
 • Jolanda van de Mortel-Moonen

Bestuursleden ontvangen voor hun inspanning geen bezoldiging.

Financiële verantwoording

De stichting is in 2013 opgericht.