Steunberen

Lees hier meer over de Stichting Steunberen

ANBI Steunberen

ANBI Steunberen

Stichting Steunberen van de Sint-Jan

 • KVK: Kamer van Koophandel Brabant, 57409560
 • RSIN/fiscaal nummer: 852568010
 • Contactgegevens Postbus 1140 5200 BL ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoonnummer secretariaat: (073) 681 49 33
 • Mailadres: info@sint-jan.nl
 • Website: www.sint-jan.nl
 • Bankrekening: NL29RABO0105341630

De doelstelling

De stichting heeft als doel het bij elkaar brengen van geldmiddelen ten behoeve van de in- en uitwendige restauratie en het onderhoud van de kathedrale basiliek Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, ten einde dit nationaal monument voor Nederland te behouden. De financiële middelen die worden gegenereerd worden, na aftrek van de voor verwerving te maken kosten, beschikbaar gesteld aan de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.

Het bestuur genereert de financiële middelen door particulieren te bewegen een lijfrente van € 1.000 voor minimaal 5 jaar ten gunste van de stichting af te sluiten.

Beleidsplan

De ambitie is om in 2016 het aantal Steunberen uit te breiden tot een honderdtal. Dat willen we bereiken door via ons bekende netwerken en via de reeds geworven Steunberen, de stichting verder bekendheid te geven. Daarin treden we samen op met de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan. Het ligt in de bedoeling om ook in 201 het Bosch Requiem te bezoeken in de Sint-Jan. Inmiddels heeft een zeer geslaagde cultureel maatschappelijke ontmoeting plaatsgevonden, begin juni in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch voor de Steunberen, potentiele Steunberen en gasten. Ook voor de komende jaren worden dit soort ontmoetingen gepland.

Naast de bijeenkomst zijn het versterken van de persoonlijke netwerken en het mailen van geïnteresseerden belangrijke instrumenten om de werving van Steunberen kracht bij te zetten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Bij de start in april 2013 heeft de stichting al tientallen particulieren weten te bewegen om een bijdrage te leveren aan de stichting. Daarvoor is een mailing uitgegaan en zijn via persoonlijke contacten mensen benaderd. De eerste bijeenkomst is gehouden in april 2013 in Zwanenbroedershuis in ’s-Hertogenbosch.

De stichting wil ook een platform zijn waarop de Steunberen (donateurs) elkaar kunnen ontmoeten, mede om anderen te stimuleren ook een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Jan. Bij alle activiteiten staat centraal de aandacht voor de noodzakelijke restauraties met als doel dat we het nationaal monument in goede staat kunnen overdragen aan toekomstige generaties.

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter J.H.M. Ackermans
 • Penningmeester: mr. L. van Well
 • Bestuurslid: Ir. H. Cox
 • Bestuurslid: drs. M.W.J. van de Linden
 • Bestuurslid: mr. A. van den Hoven
 • Bestuurslid: R. van Straaten

Bestuursleden ontvangen voor hun inspanning geen bezoldiging.

Financiële verantwoording

De stichting is in 2013 opgericht.