Geef Maria beschutting voor de eeuwigheid en doneer

De steigers komen terug: Steun ons bij de restauratie van de Mariakapel

Direct doneren

Restauratie Sint-Jan blijft nodig

Geniet van de Sint-Jan

Steigers voor Een Wonderlijke Klim 

De Sint-Jan heeft een korte adempauze zonder steigers. Tenminsge, steigers die nodig zijn voor de restauratie. De machtige steigers die nu aan de Paradezijde staan, zijn voor Een Wonderlijke Klim. Kom vanuit de dakgoten de 96 luchtboogbeeldjes van de Sint-Jan bewonderen. Dat kan vanaf 5 maart. 

Kom genieten van de Sint-Jan in al haar glorie, zeker in het Jeroen Boschjaar 2016. Een bezoek aan de monumentale kathedraal doet je beseffen dat we de Sint-Jan moeten bewaren voor toekomstige generaties. En daar blijft onderhoud en restauratie voor noodzakelijk.  

De steigers aan het noordelijk deel van de kathedraal, naast de ingang van de Mariakapel, zijn verdewenen. Het exterieur staat er weer fraai bij. Er is hard gewerkt aan het deel van de Sint-Jan dat ligt tussen de zijingang van de Mariakapel tot aan het Noordertransept. Dit werk wordt binnenkort weer opgepakt en loopt door tot diep in 2016. Werk aan dit gedeelte van de kathedraal  was geen onderdeel van de laatste grote restauratie.

Lees meer

Openingstijden kerststal

11-12  De kerststal is te bezoeken tot en met maandag 3 februari 2016: op zondagen van 13.00 tot 16.30 uur en de overige dagen van 10.00 tot 16.30 uur. Op 1e Kerstdag is de kerststal open…

Lees meer >