โ€œOnzeโ€ Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

08 dec 2021

De Sint-Jan: een cadeau voor volgende generaties

Op 17 november jongstleden vond er een bijzondere lezing plaats in onze geliefde kathedraal de Sint-Jan. Voor degenen die er niet bij konden zijn, u heeft echt iets gemist!

Fotografie André Bonga

 

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

Het was het begin van een nieuwe traditie. Schrijver Roman Krznaric sprak tijdens deze eerste editie van de door Huis 73 georganiseerde Shift Talks over kathedraaldenken, de moed om een project te starten dat pas na je dood voltooid zal worden. Hij behandelt deze vorm van langetermijndenken in zijn boek De Goede Voorouder | Langetermijndenken voor een kortetermijnwereld. Krznaric pleit voor het langetermijndenken om meer rekening te houden met de belangen van komende generaties. Iets wat ons van Stichting Nationaal Monument Sint-Jan aangaat.

In het geval van kathedralen, zoals onze Sint-Jan en de Sagrada Família in Barcelona, hebben de architecten en de originele bouwers het eindresultaat niet meegemaakt. Sterker nog, dit laatste bouwwerk is nog lang niet af. Onze generatie “leeft” op de geschenken van vorige generaties. Volgende generaties mogen geschenken van ons verwachten. Het is onze heilige plicht om te zorgen voor de instandhouding van het nationaal monument.

Samen maken we het mogelijk dat generaties die na ons komen dit erfgoed kunnen blijven aanschouwen. Het bestuur van Stichting Nationaal Monument Sint-Jan werkt op dit moment aan de voorbereiding van verscheidene acties om geld in te zamelen voor de restauratie van het dak, waarvan de leien vervangen moeten worden. Wij rekenen daarbij wederom graag op uw steun en houden u op de hoogte van deze activiteiten. Voor nu wens ik u en uw dierbaren fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Namens het bestuur van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan,

Ton Rombouts

Voorzitter

Posts op Twitter

๏ปฟ

@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met ex-burgemeester Ton Rombouts @NatMonSintJan https://t.co/jLvCI9c071
16 September 2022
@NatMonSintJan ๐—˜๐˜๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ธ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜-๐—๐—ฎ๐—ป ๐—ช๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐˜‚ ๐˜‡๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ป? Het dak van de 800 jaar oude kathedraal wordt de komende jโ€ฆ https://t.co/P2b1f9yt5O
16 September 2022
@NatMonSintJan RT @Syquin: #beeldjes kijken op de #toren van @NatMonSintJan bij mijn collegaโ€™s van @NicodeBont https://t.co/gMdoDmeEMq
23 February 2021
17 February 2021
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Onder anderen gesproken met plebaan Vincent Blom @NatMonSintJan https://t.co/4MJHPqE3XP
25 November 2020
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met coรถrdinator van bouwploeg kerststal in @NatMonSintJan https://t.co/BIwDuxVpE4
25 November 2020