“Onze” Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

09 May 2019

Steun de Sint-Jan met een legaat of een papieren lening

Veel mensen steunen de stichting met eenmalige of periodieke schenkingen. Hiermee dragen zij bij aan het behoud en het voortbestaan van onze kathedraal. Natuurlijk is het wel zo dat u, door het schenken van een bedrag, uw bankrekening aanspreekt. Een schenking is definitief. Gelukkig is er een mooi alternatief. Wilt u de kathedraal doorgeven aan toekomstige generaties zonder dat u daar financieel enige hinder van ondervindt? Maak dan kennis met de mogelijkheid om de stichting op te nemen in uw testament via een legaat.

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

Door de stichting op te nemen in uw testament via een legaat, kunt u een specifiek bedrag toekennen dat ten goede komt aan de kathedraal. Naast geld kunt u ook goederen, uw inboedel of uw huis nalaten Het is zelfs mogelijk om de stichting tot (mede-)erfgenaam te benoemen. Na uw overlijden ontvangt de stichting een bepaald percentage van de erfenis.

Papieren schenking
Wilt u geven én nalaten? Dan is de zogenaamde papieren schenking een mooie vorm. Wanneer u een papieren schenking doet, verklaart u dat u een bepaald bedrag schuldig bent aan de SNMSJ. Over dat verschuldigde bedrag betaalt u vervolgens elk jaar 6% rente. Pas na uw overlijden wordt het verschuldigde bedrag uitbetaald aan de stichting.

Geen erfbelasting
Omdat de stichting een ANBI-status heeft, is over het bedrag dat u schenkt geen erfbelasting verschuldigd. U bent er dus zeker van dat het geschonken of gelegateerde bedrag volledig gebruikt zal worden voor de instandhouding van onze Sint-Jan.

Neem contact op met uw notaris
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een legaat of wilt u de stichting tot erfgenaam benoemen? Dan dient u dat vast te leggen in uw testament. U regelt dit soort zaken met uw notaris.

Meer weten over het nalaten middels legaten of het afsluiten van een papieren lening? U kunt uw vragen stellen aan uw notaris of contact opnemen met ons secretariaat via [email protected].

Fotografie: André Bonga

Posts op Twitter