“Onze” Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

07 May 2018

Meimaand, Mariamaand

Meimaand is Mariamaand. Als beschermvrouwe van de stad heeft Maria een bijzondere positie in ’s-Hertogenbosch. Ook in de Sint-Jan staan we in de maand mei extra stil bij de heilige Maagd.

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

Onlangs verliet onze Zoete Lieve Vrouw voor het eerst in 165 jaar voor langere tijd haar kapel. Na een zorgvuldige restauratie staat het 650 jaar oude beeld weer in volle glorie te stralen op haar vertrouwde plek. Mooi op tijd voor ‘haar’ meimaand, die samen met Kerst de drukste periode in de Sint-Jan vormt. De Mariamaand is een mooi voorbeeld van de verbindende rol die de Sint-Jan speelt in de regio, zowel op cultureel als religieus gebied.

Dankzij giften en donaties straalt de Sint-Jan als vanouds en kunnen we de volgende stap zetten in het terugkerend onderhoud van de kathedraal. Inmiddels staat de noordzijde van de kathedraal weer in de steigers. Restauratiearchitect BBM begon in februari met het onderhoud aan het volgende gedeelte van de noorderzijbeuk.

Uw giften en donaties vormen het fundament onder deze werkzaamheden. Daarom hebben we in deze nieuwsbrief een speciaal plekje ingeruimd voor het VriendenLoterij Goed Geld Gala. Ook wijzen we u graag op de mogelijkheid om de Sint-Jan ook na uw leven te blijven steunen via legaten

We trekken als stichting samen op met de Stichting Steunberen van de Sint-Jan. Samen zetten we ons in voor behoud van ons Nationaal Monument. Ook onze twee nieuwe bestuursleden gaan zich hiervoor met veel energie inzetten. Saskia Geraerts en Pierre van Hedel volgen Toine van Driel en Herman Lerou op. In deze nieuwsbrief stellen we ze met veel trots aan u voor.

Kortom, we gaan weer een drukke periode tegemoet. Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens in onze prachtige kathedraal!

Willem van der Schoot
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

Posts op Twitter