“Onze” Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

26 Feb 2016

Restauratie Sint-Jan blijft nodig

De Sint-Jan heeft een korte adempauze zonder steigers. Tenminste, steigers die nodig zijn voor de restauratie. De machtige steigers die nu aan de Paradezijde staan, zijn voor Een Wonderlijke Klim. Kom vanuit de dakgoten de 96 luchtboogbeeldjes van de Sint-Jan bewonderen. Dat kan vanaf 5 maart.

Categorie: Sint-Jan in de media
Geschreven door: tolgon

Kom genieten van de Sint-Jan in al haar glorie, zeker in het Jeroen Boschjaar 2016. Een bezoek aan de monumentale kathedraal doet je beseffen dat we de Sint-Jan moeten bewaren voor toekomstige generaties. En daar blijft onderhoud en restauratie voor noodzakelijk.  

De steigers aan het noordelijk deel van de kathedraal, naast de ingang van de Mariakapel, zijn verdewenen. Het exterieur staat er weer fraai bij. Er is hard gewerkt aan het deel van de Sint-Jan dat ligt tussen de zijingang van de Mariakapel tot aan het Noordertransept. Dit werk wordt binnenkort weer opgepakt en loopt door tot diep in 2016. Werk aan dit gedeelte van de kathedraal was geen onderdeel van de laatste grote restauratie.

Posts op Twitter