โ€œOnzeโ€ Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

07 mei 2018

Restauratie: architect aan het woord

Na onderhoud aan de westgevel startte restauratiearchitect BBM in 2015 met de restauratie van de noordzijde van de Sint-Jan. Deze was voor het laatst gerestaureerd in de jaren ’60. Hoog tijd dus voor een nieuwe onderhoudscyclus.

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

“We werken planmatig aan het onderhoud van de noorderzijbeuk”, vertelt Maikel Niël, opzichter en bouwhistoricus bij BBM. Elk jaar maakt dit bureau een inventarisatie van de verwachte werkzaamheden. Op basis van die inventarisatie stellen de restauratie-experts een plan op. Dat plan wordt besproken in een bouwteam, waaraan ook adviseurs van de SNMSJ, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de afdeling Erfgoed van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant deelnemen. Niël: “In principe pakken we aan de noorderzijbeuk jaarlijks één travee met een bijbehorende steunbeer en luchtboog aan.”

Restauratiewerk in 2018
In 2018 startten de restauratiewerkzaamheden aan de vijfde travee van de noordzijde met bijbehorende steunbeer, de luchtboog tussen de vierde en vijfde travee en het glas in lood van de vierde travee. BBM bekijkt per natuurstenen blok wat het schadebeeld is. De blokken zijn in de loop van de jaren bijvoorbeeld sterk verweerd of versleten, gescheurd of kapot gedrukt door de roestende verankering die erachter zit. “Steeds maken we de afweging tussen het zoveel mogelijk behouden van historisch waardevol materiaal en de verwachte technische levensduur”, legt Niël uit.

Vrijstaande beelden
“Het vrijstaande beeldhouwwerk op de kathedraal is karakteristiek voor de Sint-Jan”, zegt Niël. De heiligenbeelden aan de steunberen en de engelenbeelden op de contraforten van de luchtbogen worden ook meegenomen in de restauratie. “We demonteren ze en inspecteren ze grondig. De beelden die nog te handhaven zijn, worden geconserveerd. Is het beeld te ver beschadigd, dan vervangen we het door een nieuwe, natuurstenen kopie.”

U kunt de werkzaamheden bekijken vanaf de noordzijde van de kathedraal, aan de kant van de Hinthamerstraat.

Posts op Twitter

๏ปฟ

@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met ex-burgemeester Ton Rombouts @NatMonSintJan https://t.co/jLvCI9c071
16 September 2022
@NatMonSintJan ๐—˜๐˜๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ธ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜-๐—๐—ฎ๐—ป ๐—ช๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐˜‚ ๐˜‡๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ป? Het dak van de 800 jaar oude kathedraal wordt de komende jโ€ฆ https://t.co/P2b1f9yt5O
16 September 2022
@NatMonSintJan RT @Syquin: #beeldjes kijken op de #toren van @NatMonSintJan bij mijn collegaโ€™s van @NicodeBont https://t.co/gMdoDmeEMq
23 February 2021
17 February 2021
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Onder anderen gesproken met plebaan Vincent Blom @NatMonSintJan https://t.co/4MJHPqE3XP
25 November 2020
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met coรถrdinator van bouwploeg kerststal in @NatMonSintJan https://t.co/BIwDuxVpE4
25 November 2020