โ€œOnzeโ€ Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

15 jun 2017

MARIA: een modern mysteriespel

De Mariakapel van de Sint-Jan is al eeuwenlang het thuis van de Zoete Lieve Vrouw van ‘s Hertogenbosch. In de meimaanden verlaat het mirakelbeeld echter haar vertrouwde plaats. Het wordt dan in processie door de straten van ‘s-Hertogenbosch gedragen en naast het altaar van de Sint-Jan geplaatst. Dit gegeven werd afgelopen mei gebruikt om – in de dan lege Mariakapel – een aan de Zoete Lieve Vrouw gewijde voorstelling ten uitvoering te brengen. 11 avonden een unieke ode aan Maria!

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

Een grandioos succes: “Mooi, ontroerend, verassend en prachtig gezongen en gespeeld. Bijzonder talent mogen zien in een schitterende setting.”

Voor librettist Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant, was het boek “Mirakelen van onse Lieve Vrouwe tot ‘s-Hertoghenbosch” het startpunt, maar niet het eindpunt. Aan het beeld zijn vele wonderen toegedicht, maar het beeld zelf vertelt ook een wonderlijk verhaal. En dat is, net als het verhaal van Maria zelf, een bewogen geschiedenis.

Maria werd jong, en zonder dat zij getrouwd was zwanger. Zij moest toezien hoe haar kind eerst werd toegejuicht, daarna vervolgd, en uiteindelijk ter dood gebracht. Haar Bossche standbeeld werd lelijk bevonden, verguisd en bijna vernietigd door verbranding. Aan het uit eikenhout gesneden beeld werd geschaafd, het werd opgehemeld en uitgebuit. Het deel van het beeld dat kind was, raakte tijdelijk kwijt. En ook werd de Zoete Lieve Vrouw gedwongen te vluchten voor geweld.

Al wat Maria en wat de Zoete Lieve Vrouw overkwam, weerspiegelt wat een vrouw in deze wereld mee kan maken. Mezzo-sopraan Anne-Marijn Smulders vertolkte (begeleid door live-muzikanten) de dochter die niet aan schoonheidsidealen voldoet, de moeder die haar kind kwijtraakt en de zus die een verscheurd land moet ontvluchten en pas na lange tijd naar haar geboortegrond terug kan keren.

Posts op Twitter

๏ปฟ

@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met ex-burgemeester Ton Rombouts @NatMonSintJan https://t.co/jLvCI9c071
16 September 2022
@NatMonSintJan ๐—˜๐˜๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ธ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜-๐—๐—ฎ๐—ป ๐—ช๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐˜‚ ๐˜‡๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ป? Het dak van de 800 jaar oude kathedraal wordt de komende jโ€ฆ https://t.co/P2b1f9yt5O
16 September 2022
@NatMonSintJan RT @Syquin: #beeldjes kijken op de #toren van @NatMonSintJan bij mijn collegaโ€™s van @NicodeBont https://t.co/gMdoDmeEMq
23 February 2021
17 February 2021
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Onder anderen gesproken met plebaan Vincent Blom @NatMonSintJan https://t.co/4MJHPqE3XP
25 November 2020
@NatMonSintJan RT @MarcBrinkBD: Gesproken met coรถrdinator van bouwploeg kerststal in @NatMonSintJan https://t.co/BIwDuxVpE4
25 November 2020