“Onze” Sint-Jan in het nieuws

Actueel

Categorie

Artikel

15 Jun 2017

Restauratiewerk weer opgepakt

Aan de noordzijde van de kathedraal is het werk aan het restauratie-onderhoud weer hervat. Het werk verloopt volgens schema, aldus Berry Bemelmans van het kerkbestuur. “Deze fase hopen we ruim voor Kerstmis  afgerond te hebben.” 

Categorie: Nieuws
Geschreven door: Maartje

Ondertussen wordt achter de schermen intensief overleg gevoerd met de overheden, de grootste financiers van het restauratieonderhoudswerk. “Gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk: iedereen moet blijven meewerken om een gezonde toekomst voor dit monument te garanderen. Gelukkig is de sfeer positief en dat stemt hoopvol.” De overheden bekostigen in totaal tachtig procent van de kosten, de stichting Nationaal Monument Sint-Jan garandeert vervolgens de resterende twintig procent.

De werkzaamheden in detail

De heer Niël, opzichter en bouwhistoricus: “Dit jaar gaan we bij de Sint Jan het glas-in-lood van de het venster van de derde travee (gezien vanaf de Mariakapel) van de Noorderzijbeuk restaureren en voorzien van voorzetglas. Het glas-in-lood venster wordt daarbij volledig uitgenomen, de afzonderlijke glaasjes worden stuk voor stuk beoordeeld op schade en het loodnet wordt volledig vervangen. Daarnaast wordt de natuursteen van de naastgelegen steunbeer, luchtboog en aansluitende gevel gerestaureerd.”

De gevel bestaat uit een plint van middeleeuws Gobertange kalksteen paramentwerk en opgaand werk uit Udelfanger zandsteen. De Udelfanger zandsteen is omstreeks 1870 aangebracht tijdens een grootscheepse restauratiecampagne. Nu, na zo’n 150 jaar later zijn een aantal meer kwetsbare onderdelen aan restauratie of vervanging toe. Dit geldt met name voor de grote pinakel bovenop de steunbeer en de kwetsbare traceringen van de balustrade.  Het meesterstuk is het vervangen van een zogenaamd baldakijnblok; een massief blok Udelfanger zandsteen van bijna 0,5 m3 steen boven de in de lage nissen geplaatste standbeelden. Uit dit grote blok is een ingewikkeld maaswerk van geprofileerde wimbergen, hogels en pinakels uitgehakt.  Voor het vervaardigen van eenzelfde blok is in 2016 de natuursteenpenning aan steenhouwer Mike Slotboom en beeldhouwer Koen van Velzen uitgereikt. De luchtboog bestaat uit een combinatie van Udelfanger zandsteen paramentwerk, Bentheimer zandstenen schachten en zwarte basaltlava. De zwarte basaltlava is in de jaren 1980 aangebracht als vervanging voor de Bentheimer zandsteen. Het zwarte uiterlijk van de basaltlava zou moeten aansluiten bij het donkere patina van de Bentheimer zandsteen. Het voegwerk rondom de basaltlava is aan vervanging toe.

Posts op Twitter