AVG Statement

AVG Statement

Algemene Verordening Gegevens bescherming

 

Op 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht geworden.

Deze wet beschermt een ieder tegen ongewenste opslag en gebruik van persoonsgegevens.

 

Stichting Nationaal Monument Sint Jan slaat onderstaande gegevens op voor verschillende groepen en doeleinden.

 

Abonnees nieuwsbrief

De ontvanger heeft  aangegeven de nieuwsbrief digitaal of op papier te willen ontvangen.

E-mailadres of naam en adres worden verwijderd als de lezer aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

 

Bestuursleden

NAW-gegevens met als doel berichten te kunnen sturen.

De gegevens van de bestuursleden worden verstrekt aan het bisdom omdat de benoeming door de bisschop geschiedt.

De gegevens worden bewaard in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen en daarna verwijderd.

 

Subsidiënten

NAW-gegevens van contactpersoon van de instelling met als doel informatie te verschaffen omtrent de financiële verantwoording en eventueel nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen digitaal of op papier te kunnen ontvangen.

De gegevens worden verwijderd zodra de subsidierelatie beëindigd wordt en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen financiële gegevens.

 

Vragen over de opslag van gegevens kunnen worden gesteld aan de secretaris

[email protected]

 

 

juni 2018