TV Reportage Sint-Jan Den Bosch

TV Reportage

TV reportage over Nationaal Monument Sint-Jan

Het SBS 6 programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. In de reportages vertellen mensen hun verhaal over wat Nederland zoal te bieden heeft. Zondag 13 januari jl. stond ‘onze‘ Sint-Jan in de schijnwerpers. Een treffend item over de noodzaak van restaureren en wat daarbij komt kijken willen wij u niet onthouden.

Sint Jan Den Bosch Holland van boven

Bekijk het fragment uit de uitzending

Steun ons bij de restauratiewerkzaamheden van de Sint-Jan

Het Nationaal Monument Sint-Jan gaat, zoals u in bovenstaand item hebt kunnen zien, verloren als we niet voortdurend waken over de conditie van deze prachtige kathedrale basiliek. Eind vorige eeuw startte een ingrijpende restauratie die in 2011 is afgerond. Om te voorkomen dat er over vijftig jaar weer zo’n omvangrijke restauratie nodig blijkt, maakt de Stichting zich sterk voor de instandhouding van de Sint-Jan. Voor het onderhouden van de Sint-Jan is een uitgebreid en langjarig plan opgesteld. Ervan uitgaande dat rijk, provincie en gemeente net als in het verleden tachtig procent blijven bekostigen, heeft de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan tot 2028 zo’n € 2,7 miljoen nodig. Uw steun blijft dus hard nodig en wordt enorm op prijs gesteld.

Uw steun is hard nodig